Let op! Lenen kost geld! Let op! Lenen kost geld!
Disclaimer
Door deze site te bezoeken, verklaart u akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Alle informatie die KredietenUnie op of via haar websites aan u verstrekt is informatief, en geen advies of financiële dienst. Wij hopen wel dat u met de verstrekte informatie zodanig uit de voeten kunt en dat u bij vragen over bepaalde producten contact met ons opneemt.

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door KredietenUnie. Het kan echter, voorkomen dat er fouten op de site staan. KredietenUnie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en of volledigheid van de in deze website opgenomen teksten, tarieven en berekeningen. Als u meent een fout te hebben ontdekt, horen wij dit graag via info@kredietenunie.nl en zullen deze fout vervolgens meteen herstellen.

Alle informatie op www.kredietenunie.nl is een indicatie, wordt regelmatig gecontroleerd en gewijzigd. Eventuele veranderingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De op de website aangeboden informatie, zoals teksten, berekeningsmodules, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij KredietenUnie. Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor privégebruik.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

KredietenUnie kan niet garanderen dat de site foutloos of continue functioneert en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. De informatie wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Gebruikmaking van de informatie is voor eigen risico van de gebruiker.

KredietenUnie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.kredietenunie.nl te kunnen raadplegen.

Disclaimer berekeningen en rekenvoorbeelden
Berekeningen, rekenvoorbeelden en gerelateerde informatie op deze website is alleen bedoeld om u informatief op weg te helpen, en is zeker niet bedoeld om professioneel (financieel) advies te vervangen. Wij bieden professioneel advies op basis van excecution only.

Copyright © 2020 KredietenUnie BV | Tel. 0598 - 63 28 70 | Disclaimer | Privacy | Contact | Powered by Marketing Optimaal

KredietenUnie BV is onderdeel van AdviesUnie BV en staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (AFM) onder nummer 12009331.